COM ASSOCIAR-SE

Avantatges de subscripció

Des de l´AVA volem animar-vos a fer-vos socis i sòcies de la nostra associació. En aquests últims anys, l’AVA ha crescut amb noves iniciatives que, amb l´esforç i la implicació de tots els seus membres, s´han materialitzat en diferents projectes. Tots ells són, hui en dia, un signe d’identitat per la pròpia associació, raó per la qual ens sentim orgulloses i orgullosos.

Per fer referència a alguns dels èxits més recents i que estan tenint un major impacte, als nostres dies hem aconseguit consolidar el premi de recerca anual J. F. Mira, l’ Escola d´Estiu, un Congrés d’Antropologia amb caràcter bienal, la convocatoria de cursos i jornades o l’impuls de la Col·lecció Antropològiques de llibres. A més a més, l´AVA va ser designada per a organitzar el XIV Congrés d´Antropologia de la FAAEE, el qual va tenir lloc a València l´any 2017.

Com és de suposar, les sòcies i els socis de l´AVA compten amb l´oportunitat de beneficiar-se de les quotes gratuites que oferim per assistir i/o participar en les diferents activitats de formació i investigació (cursos, jornades, congressos…) que organitzem anualment, i de rebre les publicacions editades en la nostra col·lecció. Així mateix, el fet de ser membre de l’AVA contempla descomptes en les activitats organitzades por l’Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE), l’Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR) i l’Associação Portuguesa de Antropologia (APA).

Modalitats de quotes d´inscripció

  • Professionals (60€)
  • Reduïda (30€)*
* La quota reduïda només s´aplicarà a persones estudiants, aturades o en situació d’ERTO, les quals hauran d´acreditar la seua situació. No entraran dins d’aquesta categoria de persones estudiants les becàries que reben retribució mensual per la seua activitat formativa/investigadora (FPI, FPU, etc.).

 

En tota la nostra trajectòria, des de l’any 2004, mai no hem pujat les quotes d’inscripció per a afavorir la continuïtat dels nostres socis i sòcies; una tendència que continuarà vigent en els pròxims anys, ja que som conscients que la pandèmia actual no només ha generat una gran crisi sociosanitària sinó que, també, ha agreujat la situació socioeconòmica de moltes persones.

Procediment d´inscripció

Per a formalitzar la vostra inscripció només heu de descarregar la BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ que trobareu a continuació, dins de la modalitat específica en cada cas particular: butlleta d’inscripció per a professionals o butlleta d’inscripció reduïda. Heu d’emplenar-la i enviar-la a la següent adreça electrònica: avantrop@yahoo.es

Comentarios cerrados.