PREMI D´INVESTIGACIÓ J. F. MIRA

Convoca

Associació Valenciana d´Antropologia

Finalitat

El Premi d’Investigació J. F. Mira té com a finalitat la investigació, l’estudi i la difusió de l’antropologia sociocultural, preferentment, a l’àmbit del País Valencià.

Bases
  1. Hi podran concórrer qualssevol investigadores i investigadors que ho desitgen, sempre que no hi hagen sigut premiats o premiades en edicions anteriors.
  1. Les obres seran inèdites, escrites en català o castellà, i no podran haver estat premiades en altres certàmens. Es presentarà una còpia en pdf, tot preservant l’anonimat.
  1. Els originals hauran de tenir una extensió entre 150 i 200 pàgines, incloses les notes al peu i la bibliografia, en format DIN-A4 i a espai i mig.
  1. El contingut podrà tractar sobre qualsevol temàtica, sempre que es faça des d’una perspectiva antropològica.
  1. Els originals es remetran abans del 31 de desembre de 2021, sota el lema, a l’AVA (correu-e: avantrop@yahoo.es), acompanyats d’un adjunt separat amb la inscripció: “XI Premi d’Investigació J. F. Mira”, com també el títol de l’obra i el lema. En aquest document es farà constar el nom, l’adreça i el telèfon i altres dades de l’autora o l’autor, i també un breu currículum.
  1. El XI Premi d’Investigació J. F. Mira està dotat amb 2.000 euros i la publicació de l’obra en la col·lecció Intercanvis de l’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València, i la persona premiada rebrà 10 exemplars i un diploma acreditatiu.
  1. L’Associació Valenciana d’Antropologia designarà en el seu moment el jurat qualificador, les resolucions del qual seran inapel·lables.
  1. El jurat emetrà el seu veredicte la segona quinzena de gener de 2022 i podrà declarar el Premi desert si, al seu parer, cap de les obres presentades reuneix els requisits i els mèrits suficients.
  1. El fet de concórrer a aquest Premi implica la total acceptació de les bases.
Nombre de Convocatòries

Fins ara, el Premi d´Investigació Joan Francesc Mira s´ha lliurat en les següents convocatòries, la informació de les quals pot consultar-se a continuació:

I Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
II Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
III Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
IV Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
V  Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
VI Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
VII Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
VIII Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
IX Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
X Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
XI Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
XIII Premi d’investigació Joan Francesc Mira 2024

Comentarios cerrados.