SEMINARI 1: NOVES METODOLOGIES DOCENTS I INVESTIGADORES EN CIÈNCIES SOCIALS

DINS DEL PROGRAMA DEL CICLE DE SEMINARIS DE LA TARDOR ANTROPOLÒGICA 2021

Dimecres 22 de setembre de 2021

 

9:00 Lliurament d’acreditacions i material
9:15 Sessió d’obertura

Dra. Pepa García Hernandorena. Presidenta de l’AVA

9:30 Conferència “Innovant en la docència. Pràctiques en Ciències Socials”

Dra. Ángela Calero Valverde. Associació Valenciana d’Antropologia

11:00-11:30 Pausa-Café
11:00 Conferència “Noves metodologies docents: entre aprendre i aprehendre”

Dra. Beatriz Santamarina Campos. Universitat de València  

12:30-14:00 Taller “Models d’innovació aplicats des de la investigació”

Coordinen: Dra. Teresa Vicente Rabanaque i Dra. Eva Mompó. Universitat de València

14:00-16:00 Pausa-Dinar
16:00-17:30 Conferència “La investigació en Ciències Socials com a eina de transformació”

Dr. Hernán Fioravanti Álvarez. Associació Valenciana d’Antropologia

18:00-18:30 Pausa
18:30-20:30 Projecció documental i debat

“El orden que habito. Una sinfonía de interiores” (Directors: Jorge Moreno i Paco Cruces)

20:30 Comiat del seminari
Inscripcions

A través de la web oficial de l’AVA: Per al seminari 1 l’aforament està ja complet.

RECORDEU! Heu d’enviar el justificant d’haver fet l’ingrés o transferència (i els documents justificatius de la condició d’estudiant/a o aturat/da, si escau), a l’adreça electrònica: avantrop@yahoo.es

Comentarios cerrados