ETNOGRAFIA. ENSENYANT LA CUINA: GRUPS DE DISCUSSIÓ I ENTREVISTES EN GRUP

V EDICIÓ

 Etnografia. Ensenyant la cuina

Grups de discussió i entrevistes en grup”

Ensenyant la cuina_val_jpg

 

Organitza

Associació Valenciana d’Antropologia (AVA)

Col·laboren

Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Museu Valencià d’Etnologia
Facultat de Ciències Socials. Universitat de València
Màster de Gestió Cultural UV/UPV

Professorat

Dr. Fernando Villaamil Pérez. Universidad Complutense de Madrid
Dr. Ramon Llopis Goig. Universitat de València
Dr. Albert Moncusí Ferré. Universitat de València
Dra. Beatriz Santamarina Campos. Universitat de València
Dª. Yaiza Pérez Alonso. Eixam Estudis Sociològics
Dra. Alicia Ferrández Ferrer. Universitat d’Alacant
D. Lluís Benlloch Calvo. La Dula
Dª. Mireia López Nicolás. La Dula
Dª. Alba Herrero Garcés. Fundació Assut

 

L’Associació Valenciana d’Antropologia inicia la I Edició d’Etnografia. Ensenyant la cuina. A través de diferents cursos pretenem treballar les diferents eines de recerca que han caracteritzat la pràctica antropològica i les ciències socials en general. La nostra intenció és ‘ensenyar la cuina’ (ficar les mans en la massa), és a dir, anar més enllà d’una aproximació teòrica i mostrar de començament a fi com, quan, perquè i què fer amb els resultats.

Objectius

L’objectiu general de les edicions Etnografia. Ensenyant la cuina persegueix l’anàlisi i la posada en pràctica de les tècniques del treball de camp etnogràfic, posant especial atenció en la seua aplicació i en els seus resultats.

  1. Introduir als participants en l’ús de les tècniques en la recerca etnogràfica
  2. Aprofundir en les possibilitats analítiques de les diferents tècniques de recerca etnogràfiques
  3. Oferir eines de treball per a la seua aplicabilitat en diferents contextos
  4. Provocar una reflexió entorn dels conceptes fonamentals de la pràctica etnogràfica des dels diferents enfocaments

Metodologia

Tots els cursos tindran un caràcter eminentment pràctic i constaran de sessions teòriques, pràctiques i tallers. En les sessions teòriques es realitzarà una aproximació a la tècnica a treballar. En les sessions pràctiques s’aplicaran i en els tallers es treballarà sobre el material empíric. Amb l’objecte que les/els assistents puguen participar en les sessions s’afavorirà un clima de debat obert i s’incidirà, de manera especial, en aquells aspectes que es demanden.

“Grups de discussió i entrevistes en grup”

 

En aquesta quinta edició ens centrarem en les entrevistes en grup i grups de discussió. El curs constarà d’una primera part teòrica en la qual antropòlegs i antropòlogues, amb una llarga experiència, ens aproximaran a aquesta metodologia. La segona part estarà dedicada a l’anàlisi de casos concrets, per tal de veure les seues potencialitats i la seua capacitat.

 

Programació

Divendres, 11 d’octubre 2019
9:15 Lliurament d’acreditacions i material
9:30 Presentació

Dra. Josepa Cucó i Giner. Catedràtica Universitat de València
Dr. Albert Moncusí Ferré. Degà Facultat Ciències Socials. Universitat de València
Dra. Pepa García Hernandorena, Presidenta Associació Valenciana d’Antropologia

10:00 Grups de discussió

Dr. Ramón Llopis Goig. Universitat de València

11.30 Pausa-Café
12:00 Entrevistes en grup

Dr. Fernando Villaamil Pérez. Universidad Complutense de Madrid

14:00 Pausa-dinar
16:00 Taller. Cas pràctic: Entrevistes en grup

Dr. Fernando Villaamil Pérez. Universidad Complutense de Madrid

18:00 Pausa-Café
18:30 Taller. Cas pràctic: Grups de discussió

Coordinadora: Dª. Yaiza Pérez Alonso. Eixam

20:00 Comiat

 

Divendres, 18 d’octubre 2019
10:00 Grups de discussió

Dra. Beatriz Santamarina Campos. Universitat de València

11:30 Pausa-Café
12:00 Grups de discussió

Dra. Beatriz Santamarina Campos. Universitat de València

14:00 Pausa-dinar
16:00 Taller: experiències pràctiques amb grups de discussió

Coordina: Dra. Alicia Ferrández Ferrer. Universitat d’Alacant

18:00 Pausa-Café
18:30 Taller: experiències pràctiques amb grups de discussió

Coordina: Dra. Alicia Ferrández Ferrer. Universitat d’Alacant

20:00 Comiat

 

Divendres, 25 d’octubre
10.00 Disseny metodològic d’entrevistes en grup i grups de discussió: captació, transcripció i anàlisi del discurs

Dª. Yaiza Pérez Alonso. Eixam. Estudis Sociològics

11:30 Pausa-Café
12:00 Taula redonda:

Dª. Mireia López Nicolás. La Dula
D. Lluís Benlloch Calvo. La Dula
Dª. Yaiza Pérez Alonso. Eixam
Dª. Alba Herrero Garcés. Fundació Assut
Coordinador: Dr. Albert Moncusí Ferré. Universitat de València

14:00 Comiat i lliurament d’acreditacions

Dates

11, 18 i 25 d’octubre de 2019

Sessions presencials

Divendres matí 11, 18 i 25 d’octubre: Sala d’actes
Divendres 11 vesprada: Sociol·lab
Divendres 18 vesprada: Aula 2A4

Lloc

Facultat de Ciències Socials. Universitat de València
Av. Tarongers, nº4
Campus de Tarongers
46021 Valencia

Accesos Campus de Tarongers

Bus EMT: Línies 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41,71
Metre: Línia 1, estació Túria
Metre y Tram: Línia 4 i 6

Quotes d’inscripció

□ 30 € Estudiants/es
□ 40 € Estudiants/es + 1 any d’associació a l’AVA
□ 60 € Professionals
□ 70 € Professionals + 1 any d’associació a l’AVA
□ 30 € Membres d’alguna associació de l’ASAEE
□ 20 € Aturats/aturades
□ Gratuïta per els/les membres de l’AVA
□ Gratuïta per els/les estudiants/es de doctorat de la Facultat de Ciències Socials de la UV i els/les estudiants/es del Màster de Gestió Cultural UV/UPV

Nota: els/les estudiants/es o aturats/aturades hauran d’acreditar-ho, no considerant-se estudiant/a les persones que gaudeixen de beca o d’algun tipus de remuneració per la seua activitat professional

El termini per a fer la inscripció serà el dia 3 d’octubre de 2019

La quota d’inscripció al curs dóna dret a:
Assistència
Material
Diploma d’assistència

Per a inscripcions i més informació, heu d’escriure’ns al correu electrònic: avantrop@yahoo.es

Procediment d’inscripció

Heu d’emplenar el butlletí d’inscripció que es pot descarregar des d’ací, el qual s’enviarà juntament amb la fotocòpia (PDF) d’haver fet l’ingrés o transferència (i els documents justificatius de la condició d’estudiant/a o aturat/da, si escau) a la següent adreça: avantrop@yahoo.es

També podeu descarregar-vos des d’ací el programa en pdf en valencià i en castellà.

Galeria d’imatges

Comentarios cerrados.