RICARDO SANMARTÍN ARCE

Ricardo SanmartínAutor de la fotografia: Juan Ballester

 

Ricardo Sanmartín Arce (València, 1948) va estudiar en el col·legi de San José (PP. Jesuïtes) de València, es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Dret en la Universidad de Deusto (1972), doctorant-se després en Dret per la Universitat de València (1976). Uns anys més tard va ser becat pel British Council per a estudiar un Master of Philosophy in Social Anthropology en el King’s College de la Universidad de Cambridge (1979).

En la seua dilatada trajectòria professional, Sanmartín va començar sent docent en les universitats de Deusto (1971-1972) i València (1974-76). Des d’aquesta data, ha desenvolupat la seua activitat acadèmica en la Universidad Complutense de Madrid, en la qual va obtenir el càrrec de Catedràtic d’Antropologia Social en 1983. En aquesta mateixa universitat ha sigut Secretari del departament d’Antropologia Social (1986-1990) i, posteriorment, Director d’aquest departament (1990-1998). Així mateix, ha col·laborat com a Membre de la Junta de la Facultad de CC. Políticas y Sociología (1990-1998), Vocal del Comitè Intern d’Avaluació de la Titulació de Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (1998-99), Membre de la Comisión d’admission aux postes de membres de la Casa de Velázquez, Ecole des hautes Études Hispaniques et ibériques (2007), Membre de la Comissió Nacional Avaluadora del Ministeri d’Educació i Ciència (2008), així com responsable científic del projecte internacional de cooperació didàctica i de recerca entre els Departaments d’Antropologia Social de la Università di Roma La Sapienza i la Universidad Complutense de Madrid (2008). En paral·lel, durant el transcurs de la seua carrera acadèmica ha realitzat estades com a Professor convidat en les universitats de Aix-Marseille (1985); Rio Piedras i Universidad Interamericana de San Juan de Puerto Rico (1986); Guadalajara, Mèxic (1992); Perusa (2002), Bordeaux (2007) o Roma (1988-2014).

A grans trets, la seua recerca de camp s’ha centrat, principalment, en la figuració cultural dels valors en l’art i la religió, sent autor dels llibres: Vaqueiros y Pescadores. Dos modos de vida (Madrid, Akal, 1979; publicat amb María Càtedra); La Albufera y sus hombres (Madrid, Akal, 1983); Identidad y Creación. Horizontes culturales e interpretación antropológica (Barcelona, Humanidades, 1993); Valores culturales. El cambio social entre la tradición y la modernidad (Granada, Comares, 1999); Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa (Barcelona, Ariel, 2003); Meninas, espejos e hilanderas. Ensayos en Antropología del Arte (Madrid, Trotta, 2005); Imágenes de la libertad y figuración antropológica en el horizonte de nuestra época (Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2010); Libertad, sensualidad e inocencia. Ensayos en Antropología del Arte II (Madrid, Trotta, 2011), i Seis ensayos sobre la libertad (Valencia, Tirant lo Blanch, 2015). D’igual manera, va participar com a editor en la recopilació titulada Antropología sin fronteras. Ensayos en honor de Carmelo Lisón (Madrid, C.I.S. 1994).

Quant a l’ingent nombre d’articles publicats, cal assenyalar els següents títols: “El redolí y su transmisión. Un estudio de Antropología Jurídica en una comunidad de pescadores” (Revista de Estudios Sociales, 1977); “Que no haya esclavo ni señor” (Revista Historia 16, 1978); “Moros y Cristianos: Las preguntas de una experiencia” (Revista de Moros y Cristianos, 1978); “Simulación por computador de un modelo para el análisis de la estrategia matrimonial y hereditaria en una comunidad mediterránea” (Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1980); “Marriage and Inheritance in a Mediterranean Fishing Community” (Royal Anthropological Institute, 1983); “El cambio en el arte y el desvanecimiento de los significantes” (Anales de la Fundación Joaquín Costa, 1987); “Marginación, arte y violencia. Una aproximación desde la Antropología Social” (Anales de la Fundación Joaquín Costa, 1989); “La obra frente al contexto” (Anales de la Fundación Joaquín Costa, 1990); “Fiesta y Antropología” (Levante, 1990); “Nuestra alteridad o el tú del otro: versiones de la alteridad y otras versiones” (Anales de la Fundación Joaquín Costa, 1991); “Don Juan y Las Meninas o la obediencia en el poder: Negaciones afirmativas para la creación simbólica” (Anales de la Fundación Joaquín Costa, 1992); “El recuerdo y la escritura” (CLAVES de Razón Práctica, 1994); “La metonimia de la secularización y la metáfora de la libertad” (Anales de la Fundación Joaquín Costa, 1994); “Fronteras de la expresión y de la comprensión” (Revista de Antropología Social, 1994); “Futuro de la Antropología Social” (Anales de la Fundación Joaquín Costa, 1994); “L’anthropologie européaniste de Carmelo Lisón Tolosana” (EUROPAEA, Journal des Européanistes, 1995); “Cambio y tradición. Historia y modernización en la Comunidad Valenciana” (Revista de Antropología Social, 1996); “Anunciació artística del poder real: expressió i realisme a la ciutat secular” (Revista d’Etnologia de Catalunya, 1997); Coordinación y “Presentació” del dossier: “Creació artística: la mirada antropològica” (Revista d’Etnologia de Catalunya, 1997); “Entrevistas. La Antropología como Historia, la Historia como Antropología: Antropología e historia. Diálogo con Carmelo Lisón” (Revista Fundamentos de Antropología, 1997); “Cambiamento e tradizione. Storia e modernizzazione nella comunità valenciana” (Ossimori, Periodico di Antropologia e Scienze Umane, 1998); “El arte y lo sagrado: visión y abstracción” (Revista de Arte y Pensamiento, 1998); “En torno a Ortega y la gente. Ortega y la Antropología Cultural” (Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1999); “Confesiones de conversión. Dolor, valor y cultura” (Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 1999); “La entrevista en el trabajo de campo” (Revista de Antropología Social, 2000); “Etnografía de los valores” (Revista Interuniversitaria Teoría de la Educación, 2001); “Una historia para la creación antropológica contemporánea. La Revista de Antropología Social” (Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 2002); “Mirar aquesta terra: Valores culturales e identidad” (Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 2004); “Los valores en los que educamos” (Anales de la Fundación Joaquín Costa, 2004); “Modelos culturales en la obra de arte. Goya y la muerte de la verdad” (Revista Anuario 2003, 2004); “Muerte, límite y necesidad frente a la imagen cultural del hombre” (Revista Interuniversitaria Teoría de la Educación, 2005); “Recuerdos y subjuntivos” (Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 2005); “Mirar aquesta terra. Valors culturals i identitat” (Traducido por Albert Moncusí Ferré; Arxius de Ciències Socials, 2005); “Música de la palabra y gesto ritual. Un saber no científico” (Revista de Filosofía, 2006); “La referencia invisible del canto” (Revista Internacional Música Oral del Sur, 2006); “L’antropologia del detall. Una conversa entre J.F. Mira i R. Sanmartín sobre identitat, multiculturalisme i societat glocal” (Revista valenciana d’etnologia, 2007); “La calidad en la investigación antropológica” (Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 2007); “El cine de Buñuel: pobreza, riqueza y libertad” (Anales de la Fundación Joaquín Costa, 2007); “Cambio social y valores culturales en una pequeña comunidad” (Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 2008); “Sguardi, finzioni ed etnografia. Lo specchio di Buñuel” (LARES Rivista Quadrimestrale di Studi Demoetnoantropologi, 2009); “Creación y canto. La pena y la gloria del canto” (AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, 2010); “Desnudez, igualdad y autonomía en dos tradiciones culturales” (Anales Real Academia de CC. Morales y Políticas, 2011); “1812 y el imaginario europeo” (Anales Real Academia de CC. Morales y Políticas, 2012); “Silencios” (Anales Real Academia de CC. Morales y Políticas, 2013); “La crisis del porvenir” (Anales Real Academia de CC. Morales y Políticas, 2014) i “Cien años de olvido. Fundamentos para una Antropología del Arte” (Anales Real Academia de CC. Morales y Políticas, 2014).

Dins de la seua prolífica carrera cal subratllar també la direcció de la Revista de Antropología Social entre el 1992 i 2001. Per tot açò Sanmartín és, sense cap dubte, una figura polifacètica, com demostra la seua participació en diferents exposicions artístiques i la seua direcció i producció de la filmació científica Imagen y palabra para una historia de la Antropología Española: Carmelo Lisón (2005). De fet, aquest profús llegat va ser decisiu en el seu nomenament com a Acadèmic de nombre, medalla nº 36, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a Madrid, en la sessió del 23 de febrer de 2010. El discurs de recepció a l’acadèmia de Sanmartín tenia per títol Imágenes de la libertad y figuración antropológica en el horizonte de nuestra época i va ser contestat pel també acadèmic de nombre i cèlebre antropòleg espanyol, Carmelo Lisón Tolosana.

No podem concloure aquesta breu ressenya sense referir que resulta inesgotable, per la seua extensió, incloure en aquesta pàgina els capítols de llibre publicats o el quasi centenar de comunicacions presentades en congressos; i les nombroses tesis doctorals dirigides (moltes de les quals han sigut mereixedores del Premi extraordinari de doctorat o de diferents premis nacionals de prestigi en l’àmbit de les Ciències Socials, com el Marquès de Lozoya).

Per tot açò, és un vertader privilegi que Ricardo Sanmartín siga, d’ara endavant, membre d’honor de la nostra Associació Valenciana d’Antropologia.

Comentarios cerrados