JOSEPA CUCÓ GINER

2005.Pepa A Gandia.Juliol

Catedràtica d’Antropologia Social de la Universitat de València, ha desenvolupat al llarg de la seua carrera acadèmica distintes línies d’investigació, entre les quals destaquen quatre camps preferents: el camperolat i la societat tradicional valenciana; l’amistat, els grups informals i l’associacionisme; la vida política i les transformacions de l’esquerra revolucionària; i els processos urbans. En els esmentats àmbits de recerca, ha treballat en solitari o en col·laboració amb altres col·legues, dirigit projectes i tesis doctorals, participat en congressos i impartit seminaris i cursos especialitzats en universitats espanyoles, europees i latinoamericanes.

Fruit d’aquestes investigacions són més d’una seixantena de publicacions, entre les quals destaquen llibres com La qüestió agraria al País Valencià (Barcelona, 1978); La tierra como motivo. Propietarios y jornaleros en dos pueblos valencianos (Valencia, 1982); Identidades colectivas. Etnicidad y sociabilidad en la península ibérica (Valencia, 1990); El quotidià ignorat. La trama associativa valenciana (Valencia, 1991); La amistad. Perspectiva antropológica (Barcelona, 1995); Antropología urbana (Barcelona, 2004). Entre els articles publicats en la darrera dècada es troben els següents: “Proximal Paradox. Friends and Relatives in the Era of Globalization” (2000); “Las organizaciones solidarias. Un análisis de su naturaleza y significado a la luz del caso valenciano” (2001); “Las ONG en el contexto de la globalización” (2003); “La izquierda de la izquierda. Un estudio de antropología política en España y Portugal” (2007); “L’antropologia als països de llengua catalana” (2007); “Recuperando una memoria en la penumbra. El Movimiento Comunista y las transformaciones de la extrema izquierda española” (2008); “Els valencians i la terra, trenta anys després” (2008); “De cómo un partido de la izquierda revolucionaria se convierte en una ONG” (2010); “Feminismo y militancia política. El feminismo del MC y de las organizaciones postemeceras” (2011).

Ha ocupat càrrecs i participat en diverses comissions i organismes relacionats amb el món universitari i l’entorn acadèmic (membre de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona i directora del Departament de Sociologia i Antropologia Social de l’Universitat de València) i desenvolupat tasques i activitats professionals de caràcter extra-acadèmic (Museu d’Etnologia de València, Institut de Sociologia i Antropologia de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació (IVEI) de la Generalitat Valenciana; UNESCO i Musée National des Civilisations de l’Europe et la Méditerranée). Membre de diverses entitats ciutadanes, és actualment vice-presidenta de Valencians pel Canvi, presidenta de Riuraus Vius i Presidenta Honoraria de l’Associació Valenciana d’Antropologia (AVA).

Comentarios cerrados.