JUNTA DIRECTIVA

Presidenta

Beatriz Santamarina Campos

Departament de Sociologia i Antropologia Social
Facultat de Ciències Socials
Universitat de València
Av. Tarongers 4-B
46021 València
tf. (+34) 961.625.332
correu electrònic: beatriz.santamarina@uv.es

Secretària

Teresa Vicente Rabanaque

correu electrònic: avantrop@yahoo.es

Tresorer

Albert Moncusí Ferré

correu electrònic: albert.moncusi@uv.es

Vocals

Pablo Vidal, Diego Ortega, Joan Seguí, Eugenia Bayona, Albert Moncusí, Miquel Ruiz, Joan Miquel Tomàs

Col·laborador en gestió, difusió i promoció

Diego Ortega Botella

correu electrònic: diego.ortega.ava@gmail.com

Comentarios cerrados