AVANTATGES DE SUSCRIPCIÓ

Des de l´AVA volem animar-vos a fer-vos socis i sòcies de la nostra associació. En aquests últims anys, l’AVA ha crescut amb noves iniciatives que, amb l´esforç i la implicació de tots els seus membres, s´han materialitzat en diferents projectes. Tots ells són, hui en dia, un signe d’identitat per la pròpia associació, raó per la qual ens sentim orgullosos.

Per fer referència a alguns dels èxits més recents i que estan tenint un major impacte, als nostres dies hem aconseguit consolidar el premi de recerca anual J. F. Mira, l’ Escola d´Estiu, un Congrés d’Antropologia amb caràcter bienal, la convocatoria de cursos i jornades o l’impuls de la Col·lecció Antropològiques de llibres. A més a més, l´AVA ha sigut designada per a organitzar el XIV Congrés d´Antropologia de la FAAEE, el qual tindrà lloc a València l´any 2017.

Com és de suposar, les sòcies i els socis de l´AVA compten amb l´oportunitat de beneficiar-se de les quotes reduïdes o gratuites que oferim per assistir i/o participar en les diferents activitats que organitza l´associació, així com de rebre les publicacions editades.

Comentarios cerrados